ขณะนี้คุณลูกค้ากำลังชมโซน เรือนกาญจนิกา โดยแบ่งประเภทห้องดังนี้

รูปภาพ

ข้อมูล

ชื่อประเภทห้อง
ห้องกาญจนิกา 2 ท่าน

ลักษณะ
Superior

ราคาตั้งแต่
1800 ถึง บาท


ชื่อประเภทห้อง
ห้องกาญจนิกา 3 ท่าน

ลักษณะ
Deluxe

ราคาตั้งแต่
2800 ถึง บาท